vospfs.cz

Holky na informatice


holky na informaticePanenky už nejsou jen pro dívky a auta nejsou jen pro chlapce. Jedním z nich je mýtus, že dívky nerozumějí matematice a neumějí dělat informatiku. Žen v informatice přibývá a čísla jsou toho důkazem; na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) tvoří ženy přes 20 % studentů a s každým dalším rokem - Dita Přikrylová, která sama informatiku vystudovala, se to rozhodla změnit. Před pěti lety spoluzaložila neziskovou organizaci Czechitas, která se zaměřuje na výuku IT dovedností žen.. V posledních pěti letech se díky Czechitas zvyšuje počet žen a dívek v oboru informatiky. Neziskové organizaci, kterou před pěti lety založila Dita Přikrylová a která dokázala vyvrátit rozšířené mýty o tom, že dívky nemohou dělat matematiku a informatiku. Čísla jsou toho důkazem: na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) studuje více než 20 % žen, kterých rok od roku přibývá.. Dita Přikrylová, která sama vystudovala informatiku, se to rozhodla změnit. Před pěti lety spoluzaložila neziskovou organizaci Czechitas, která podporuje rovné příležitosti žen a mužů v oblasti informačních technologií - zejména informatiky. Přikrylová je také hlavní organizátorkou workshopů, jejichž cílem je podpořit zájem dívek na základních a středních školách o IT. Organizace pořádá letní tábory a přednášky na konferencích, které se zabývají rozdíly mezi muži a ženami v oblasti technologií - jsou považovány za důležitý nástroj pro budování inkluze a dovedností v oblasti diverzity.. Dita Přikrylová, která sama vystudovala informatiku, se to rozhodla změnit. Před pěti lety spoluzaložila neziskovou organizaci Czechitas, která takové kurzy pro ženy a dívky nabízí.. Dita Přikrylová z Brna je lektorkou informatiky a spoluzakladatelkou neziskové organizace Czechitas. Cílem Czechitas je nadchnout dívky pro STEM, tedy vědu, techniku, inženýrství a matematiku. Ditiným snem je, aby se české dívky nebály specializovat na studium STEM.. Někoho možná překvapí, že informatika není jen předmět, ve kterém se učíte programovat a modelovat počítačové procesy - obor informatiky je mnohem víc. Czechitas je nezisková organizace, jejímž posláním je vzbudit zájem o techniku u více žen. Pravidelně nabízí kurzy, které zájemkyním pomáhají nastartovat kariéru, a to jak v oblasti programování, tak v dalších technických oborech. O tom, jakým způsobem učí ženy potřebným dovednostem a proč věří, že to funguje, jsme si povídali s Ditou Přikrylovou, spoluzakladatelkou Czechitas.. Chceme, aby dívky objevily svůj potenciál v oblasti technologií, získaly znalosti a dovednosti a nebály se pracovat v těchto profesích. Panenky už nejsou jen pro dívky a auta nejsou jen pro chlapce.. Organizace Czechitas se zabývá přiblížením nové IT generace - zejména dívek - technologiím ještě v dětském věku. Proč právě dívky? To se dozvíte zde.. Drtivá většina Čechů si problém nedostatku žen v informatice uvědomuje, ale jen asi třetina firem ho nějakým způsobem řeší. To je obzvlášť nešťastné, protože mnoho žen má ze své podstaty základní vlastnosti pro kariéru v IT: kreativní myšlení, smysl pro detail a empatický přístup.. Nedávno FI MU hostila výroční konferenci Ženy ve vědě a technice. Na dvoudenní konferenci se konaly přednášky a setkání zaměřené na ženy, které chtějí začít pracovat ve vědě, technice nebo IT. V současné době se nachází ve fázi vzniku, nicméně ve spolupráci se Škoda Auto DigiLabem v současné době vytváříme program, který se stane součástí běžných školních osnov a bude implementován do základních škol. Přínosy kurzu jsou následující: dívky si zlepší své logické myšlení a dovednosti při řešení problémů, naučí se základy programovacího jazyka Python a získají inspiraci pro studium informatiky na střední škole. Navíc se seznámí se zajímavými lidmi a mentory z oboru.. Zobrazení stepních kočovníků na stránkách starověkých rukopisů a astrolábů je fascinující. Zlatý věk jejich řemesla koresponduje s událostmi ve střední Evropě, ale i s prozaickou činností českých řemeslníků..

Bing Google